Một số thay đổi trong mức điểm đề cử cần lưu ý khi nhập cư Úc năm 2018

Share Button

1.Những thay đổi về mức điểm cao của Đề cử Tiểu bang Nam Úc

Australia map with vector icons and elements

Danh mục Cấp bậc Tiểu bang đã thành công trong việc thu hút những ứng viên có chất lượng cao đến Nam Úc.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, danh mục Các điểm cao của Nam Úc tăng lên đến 90 điểm.

Nếu bạn có 90 điểm (bao gồm cả điểm chỉ định tiểu bang) trên bảng điểm của Bộ Nội vụ, bạn sẽ có thể truy cập vào các ngành nghề bổ sung (điều kiện đặc biệt và danh sách bổ sung kỹ năng).

 • Bạn có thể nộp đơn xin thị thực 489 hoặc 190 nếu bạn đáp ứng các yêu cầu cao điểm tối thiểu và tất cả các yêu cầu đề cử khác. Xin  lưu ý cho một số ngành nghề, bạn chỉ có thể xin thị thực 489 tạm thời . Một số ngành nghề đã bị đóng cửa để nhận điểm cao cho phần còn lại của năm chương trình
 • Nếu bạn yêu cầu 10 điểm để được đề cử tiểu bang để đạt được 90 điểm trên bài kiểm tra điểm của Bộ Nội vụ, vui lòng đảm bảo rằng bạn biết các điều kiện của  thị thực 489 tạm thời .

Điều đó có nghĩa là gì?

Các ứng viên có thể đạt được 85 điểm trở lên (bao gồm cả điểm chỉ định tiểu bang ) trong bài kiểm tra điểm của họ có thể được truy cập vào danh sách các kỹ năng bổ sung (SSL) và các nghề trong Danh sách Nghề nghiệp được đề cử của Nhà nước. Các đương đơn phải hội đủ các điều kiện về đề cử khác của tiểu bang Nam Úc để hội đủ điều kiện.

Lưu ý quan trọng …

Hạn ngạch áp dụng cho đề cử trong hạng mục Điểm cao. Khi đạt đến hạn ngạch này, các chương trình nhập cư Úc thuộc loại này có thể bị đóng đối với một số ngành nhất định.

Các ngành nghề được liệt kê dưới đây không còn khả dụng để được đề cử trong danh mục điểm cao (điều này áp dụng cho các đơn nộp trong hoặc sau ngày 19 tháng 2 năm 2018).

 • 132211 Giám đốc Tài chính
 • 221111 Kế toán viên (Tổng hợp)
 • 221112 Kế toán quản trị
 • 221113 Kế toán thuế
 • 221213 Kiểm toán viên bên ngoài
 • 221214 Kiểm toán viên nội bộ
 • 222112 Môi giới Tài chính
 • 222199 Môi giới Tài chính
 • 222211 Đại lý Thị trường Tài chính
 • 222299 Các đại lý tài chính không có
 • 222311 Cố vấn Đầu tư Tài chính
 • 222312 Giám đốc Đầu tư Tài chính
 • 225113 Chuyên gia Marketing

2.Thay đổi nghề nghiệp có điều kiện

Vào ngày 17 tháng 1, Bộ Nội vụ Australia đã thực hiện những thay đổi trong nhập cư Úc cho các ngành nghề xuất hiện trong Danh sách nghề nghiệp ngắn hạn (STSOL) cũng như Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn và dài hạn (MLTSSL).

Điều này bao gồm các ngành nghề đã được:

 • Bổ sung vào danh sách các nghề có tay nghề phù hợp;
 • Đã chuyển giữa STSOL và MLTSSL cho các chương trình thị thực cụ thể; và
 • Bỏ khỏi danh sách các nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn.

Nghề bổ sung vào danh sách

Ba nghề nghiệp dưới đây đã được thêm vào STSOL:

 • Quản lý tài sản
 • Bác sĩ trị liệu
 • Đại diện Bất động sản

Thay đổi danh sách nghề nghiệp

Những nghề nghiệp dưới đây đã được di chuyển từ STSOL đến MLTSSL: Tư vấn quản lý

Nghề nghiệp bị xóa khỏi danh sách

Các ngành nghề dưới đây đã được xoá khỏi danh sách các nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn cho tất cả các chương trình thị thực có tay nghề:

 • Liên kết Xây dựng
 • Quản lý Chăm sóc Tóc hoặc Vẻ đẹp

Những thay đổi nhập cư Úc có ảnh hưởng đến bạn không?

Những thay đổi do Bộ Nội vụ gây ra đã làm ảnh hưởng đến các đơn xin thị thực nộp trong hoặc sau ngày 17 tháng Giêng. Nếu bạn nộp đơn trước ngày này, đơn của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Share Button

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *