Quy định mới về trẻ phụ thuộc ảnh hưởng thế nào tới hồ sơ nhập cư Canada ?

Share Button

Ngày 28 Tháng 11, năm 2017 – Ứng viên nhập cư Canada có thể bổ sung hoặc tài trợ cho một đứa trẻ phụ thuộc không đủ điều kiện theo độ tuổi của luật lệ về lệ thuộc vào thời điểm nộp đơn, nhưng bây giờ quy định về độ tuổi đã thay đổi.

Canada đã tăng tuổi phụ thuộc vào các đơn xin nhập cư từ dưới 19 tuổi đến dưới 22 tuổi có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2017. Điều này có nghĩa là những người thuộc diện di dân từ 19 đến 20 tuổi và 21 tuổi

Hơn nữa, Canada cũng đã giới thiệu một chính sách công tạm thời cho phép các ứng cử viên đã nộp đơn để thêm người phụ thuộc mới có đủ điều kiện vào các ứng dụng đó. Trường hợp ứng cử viên đã được cấp phép thường trú, người phụ thuộc mới đủ điều kiện có thể được bảo trợ như một thành viên của gia đình.

Chính sách công tạm thời áp dụng cho tất cả các đơn xin nhập cư, kể cả người tị nạn.

1) Chính sách Tạm thời Áp dụng cho ai?

  • Con cái của những người nộp đơn chính có tuổi 19, 20 hoặc 21 vào ngày 3 tháng 5 năm 2017.
  • Con cái của những người nộp đơn chính là 19, 20 hoặc 21 vào ngày nhận được đơn, nếu nhận được từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017.

2) Ai Không Đạt Tiêu Chuẩn Theo Chính Sách Tạm Thời?

  • Đứa trẻ phải được xác định là “thành viên gia đình bổ sung” trên đơn ban đầu. Bất cứ trẻ em nào không được xác định là thành viên gia đình bổ sung đều không hội đủ điều kiện theo chính sách công tạm thời.
  • Trẻ em tuổi từ 19, 20 và 21 là vợ hoặc chồng hoặc các đối tác luật chung không đủ điều kiện theo chính sách công tạm thời.
  • Trẻ em không được chấp nhận vì những lý do khác, như tội phạm, các đối tác không đủ điều kiện theo chính sách công tạm thời.

3) Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng viên đã được cấp thường trú?

  • Các ứng viên có hồ sơ xin thường trú vẫn còn đang chờ giải quyết có thể nộp đơn xin gia nhập người có đủ điều kiện vào đơn của họ.
  • Các ứng cử viên đã được cấp hộ khẩu thường trú có thể tài trợ cho con mình làm người nhập cư trong gia đình

4) Điều gì xảy ra nếu người phụ thuộc đã bị bắt đầu từ 22?

  • Với điều kiện người phụ thuộc đáp ứng các yêu cầu được nêu trong câu hỏi (1), họ có đủ điều kiện theo chính sách công tạm thời.
  • Các đơn xin trợ cấp một người phụ thuộc mới đủ điều kiện từ 22 tuổi trở lên tại thời điểm tài trợ phải được nhận trong vòng một năm sau khi cha mẹ nhận được hộ khẩu thường trú.

5) Chính sách Tạm thời của Chính phủ Tạm thời Bao lâu?

  • Các ứng dụng để thêm hoặc tài trợ một đứa trẻ theo chính sách công tạm thời phải được nhận trước ngày 31 tháng 1 năm 2018.

Nguồn: cicnews.com

Share Button

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *