Quy định visa mới: Người nhập cư Úc phải sống tại khu vực nông thôn

Share Button

Những người nhập cư đến Úc theo diện regional-sponsored visa sẽ buộc phải ở lại tại khu vực nông thôn theo một chính sách mới đang được Chính phủ liên bang xem xét.

Dân số Sydney đã tăng lên hơn 100.000 người vào năm 2017 và hơn 80% là đến từ nước ngoài.

Bộ Nội vụ đang xem xét làm thế nào để họ có thể “ràng buộc mọi người tới regional area”, thứ trưởng thứ nhất David Uwilden nói với tờ Daily Telegraph.

“Một trong những khiếu nại mà chúng tôi thường nhận được từ những người bảo lãnh đó là người nhập cư đến với vai trò thường trú nhân và không thực sự bị ràng buộc theo pháp luật để ở lại tại một regional area”, ông nói.

Regional Sponsored Migration Scheme 187 visa cho phép những thợ tay nghề cao được nộp đơn xin thường trú với sợ bảo lãnh của một chủ người Úc.

Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, alan Tudge, nói với Daily Telegraph rằng ông đã thảo luận về vấn đề này với các đồng nghiệp Coalition trong những chuyến thăm các khu vực thời gian gần đây.

“Nhiều người nhập cư được bảo lãnh để thường trú lâu dài trên cơ sở có ý định sống và làm việc tại vùng nông thôn của Úc nhưng không ở lâu tại khu vực mà họ có thị thực vĩnh viễn”, ông nói.

“Đây là một vấn đề quan trọng để thảo luận trong các chuyến đi gàn đây của tôi tới regional area trong những tuần qua”.

Daily Mail Australia đã liên lạc với Bộ Nội vụ để xin bình luận về vấn đề này.

Theo Daily Mail

Share Button

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *